HÌNH ẢNH HỒ ĐẠT THỨ HẠNG CAO CUỘC THI IAPLC 2009

HÌNH ẢNH SƯU TẬP  CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH  PHỤC VỤ CHO QUÍ VỊ THAM KHẢO GIẢI TRÍ . NGOÀI RA CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN THIẾT KẾ HỒ -LÀM THỦY SINH CHO KHÁCH HÀNG . 

 


TOP 27 IAPLC 2009


1- World ranKing 01 - Moment in time 
Nguyen Tien Dung - Vietnam 


2- World ranking 02 - Magic Forest 
Chan Shih Hsien - Taiwan


3- World ranking 03 - Time of Etemity ( Yaku Island )
Yuji Yoshinaga - Japan 


4- World ranking 04 - Awakening 
Josh Sim KH - Malaysia 


5- World ranking 05 - Looking for Mystery
Wang Chao - China


6- World rangking 06 - Towering Peaks
Dave Chow - Hongkong


7- World ranking 07 - Forest Breath
Lin Tin Chuan - Taiwan 


8- World ranking 08 - Ups and Downs
Xuan Thuy Nguyenthi - Vietnam


9-World ranking 09 - Peaceful
Truong Thinh Ngo - Vietnam


10- World ranking 10 - Fearless ; Spirit of the Rain Forest
AJ Judy Prajitno Puta - Indonesia 


11- World ranking 11 - Rain Forest
Hsu Yung Ling - Taiwan


12- World ranking 12 - Forest Paith
Yee Kin Cheong - Malaysia 


13- World ranking 13 - Treasure
Cliff Hui - Hongkong


14- World rangking 14- The Phoenix and the Dragon 
Wong Kam - Hongkong 


15- World ranking 15 - Over the Blue
Tatsuo Harada - Japan
16- World ranking 16 - A Silent monirng
Zenato Watanabe - Japan 


17- World ranking 17 - A Breezeway in the vallley
Eishi Yanmamoto - Japan 


18- World ranking 18 - Roar of Yellow River
Zhang Jiangfeng - Macau 


19- World ranking 19 - Mystique River 
Yeo Siak Wee - Malaysia 


20- World ranking 20 - Wind from the South 
Hidekazu Tsukiji - Japan 


21- World ranking 21 - Cloud 
Hironori Handa - Japan 


22- World ranking 22- Orient et Occasus ( East and West )
Pasquale Buonpane - Italia 


23- World ranking 23 - Swam land 
Szymon Fiedorowicz - Poland


24- World ranking 24 - Whisper of Stones 
Tri Nhan Nguyen Ngoc - Vietnam


25- World ranking 25 - The Lost Cannyon 
Atur Frankowski - Poland


26- World ranking 26 - Rainny season on my Home
Jullawong Papunta - Thailand


27- World ranking 27 - Mysterious Bermuda 
Jamie Lin - Taiwan
( Nguồn :http://www.aquabird.com.vn )