HÌNH ẢNH HỒ ĐẠT THỨ HẠNG CAO CUỘC THI IAPLC 2012

HÌNH ẢNH SƯU TẬP  CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH  PHỤC VỤ CHO QUÍ VỊ THAM KHẢO GIẢI TRÍ . NGOÀI RA CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN THIẾT KẾ HỒ -LÀM THỦY SINH CHO KHÁCH HÀNG . 


Hồ có hạng cao trong cuộc thi  IAPLC 20121 Grand Prize : 
Zhang Jiang Feng – Macau 
Amazona
Total score : 3285


2 Golden Prize : 
Siak Wee Yeo - Malaysia
Gratefulness
Total score : 3102


3- Silver prize 
Long Tran Hoang - Vietnam 
Green Convergence 
Total score : 3073


4- Silver Prize 
Song Pin Chen - Taiwan
Forest Impression
Total score : 2979


5- Bronze Prize
Yukata Kano - Japan
Ray of sunlight in the cave
Total score : 2914


6- Bronze Prize
Duc Viet Bui - Vietnam
Where Life begins
Total score : 2906


7- Bronze Prize 
Truong Thinh Ngo - Vietnam
Somewhere in the World 
Total score : 2896 

còn tiếp

8- Honour Prize
Chee Keong Teoh - Malaysia
The Root
Total score : 2863


9 - Honour Prize
Diego Marinelli - Italia 
One too many Morning 
Total score : 2863


10 - Honour Prize
Xuan Thuy Nguyen Thi
Autunm Dream
Total score : 2849


11 - Honour Prize
Toshifumi Watanabe - Japan
Gliding over the green valley
Total score : 2825


12 - Honour Prize
Wang Chao - China 
Tree of the soul
Total score : 2825


13 - Honour Prize
Su En Zong - China
Scenic Stone Forest 
Total score : 2812


14 - Honour Prize
Roberus Hartono - Singapore 
Reaching
Total score : 2794


15 - Honour Prize
Timucin Sagel - Turkey
Stairway to Heaven
Total score : 2791


16 - Honour Prize
Bernice Sim - Malaysia 
Elusive Plateau
Total score : 2763


17 - Honour Prize
Hidekazu - Japan 
A hill with sweet - scented wind
Total score : 2756


18 - Honour Prize
Luis Carlos Gallagara - Brasil
Apnea
Total score : 2754


19 - Honour Prize
Leandro Artioli - Brasil
Total score : 2749


20 - Honour Prize
Piotr - Poland
The Virgin Stream
Total score : 2747


21 - Honour Prize
Wei Cheong Chung - Malaysia
Titiwangsa
Total score : 2746


22 - Honour Prize
Katsuki Tanaka - Japan
After the rain in mountain
Total score : 2745


23 - Honour Prize
Xue Hai - Taiwan 
Untitled
Total score : 2742


24 - Honour Prize
Piotr Beczynski - Poland
Total score : 2741


25 - Honour Prize
Cheng Jingqiu - China
Glade
Total score : 2719


26 - Honour Prize
Haruji Takee - Japan
Ryuoh Valley
Total score : 2715


27 - Honour Prize
Quan Nguyen Minh - Vietnam
Green Paradise
Total score : 2714
( Nguồn : aquabird.com.vn )