HÌNH ẢNH HỒ ĐẠT THỨ HẠNG CAO CUỘC THI IAPLC 2013

HÌNH ẢNH SƯU TẬP  CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH  PHỤC VỤ CHO QUÍ VỊ THAM KHẢO GIẢI TRÍ . NGOÀI RA CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN THIẾT KẾ HỒ -LÀM THỦY SINH CHO KHÁCH HÀNG . 

 

Hnh ảnh  hồ thủy sinh cóa thứ hạng cao trong cuộc thi  IAPLC 2013

Giài Nhất 

 

Giải  Nhì 

Giải  Ba 

Hạng tư 

 

Hạng 5

Hạng 6

Hạng 7 

Hạng  8

Hạng 9

Hạng 10

Hạng 11

Hạng 12

Hạng 13

Hạng 14

Hạng 15

Hạng 16

Hạng17

Hạng18 

 

Hạng 19

Hạng 20

Hạng 21 

Hạng 22

Hạng 23

Hạng  24 

Hạng 25 

Hạng 26