HÌNH ẢNH HỒ ĐẠT THỨ HẠNG CAO CUỘC THI IAPLC 2010

HÌNH ẢNH SƯU TẬP  CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH  PHỤC VỤ CHO QUÍ VỊ THAM KHẢO GIẢI TRÍ . NGOÀI RA CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN THIẾT KẾ HỒ -LÀM THỦY SINH CHO KHÁCH HÀNG . 
Hình ảnh đạt thứ hạng cao cuộc thi IAPLC 2010

Grand Prize , ranking 01
Forest Scent 
Pavel Bautin - Russia 


Gold prize , ranking 02
Loess plateau 
Zhang Jiang Feng – Macau


Silver prize , ranking 03
Colour of life 
Nguyenthi Xuanthuy - Vietnam Silver prize , ranking 04 
The View 
Yutaka Kanno - Japan Bronze prize , rangking 05 
Karst 
Zeng Qing Jun - China Bronze prize , ranking 06 
Aday when walk on a jungle trail 
Chen I Shong - Taiwan Bronze prize , ranking 07 
Forest silent
Grigoriy Polishchuk - Ukraina Honour prize ranking 08
Into the Green 
Tran Hoang Long - Vietnam Honour prize , ranking 09
Infinite Wonder 
K.P.Wong – Hongkong Honour prize , rank 10 
Whitehead Gap 
Li Da Wei - China Honour prize , rank 11 
Drizzle 
Wang Chao - China Honour prize , rank 12
Shou Stone Ridge 
May Kwan - Hongkong Honour prize , rank 13
Mountain of Imagine 
Chonladar Rattanawichien - ThailandHonour prize , rank 14
Sado story 
Zheng Ren Chao - China 

 
 
Honour prize , ranking 15
Memory Area 
Quoc Hung Vu - Vietnam Honour prize , ranking 16
After a long time 
Kazutake Murase - Japan 


Honour prize , ranking 17
Rio Negro II - The inland of Igarape
Koji Nakamura - Japan Honour prize , ranking 18
Lofty Spirit 
Chow Wai Sun - Hongkong Honour prize , ranking 19
Whisper of Mountian - Rising to the Summit
Lin Tin Quan - Taiwan 


Honour prize , ranking 20
Vine 
Gary Wu - HongkongHonour prize , ranking 21
Knot 
Jiang Wei - China Honour prize , ranking 22
Enchanted Forest
Michael G.W.Wong - HongkongHonour prize , ranking 23
A sheer morning
Hironori Handa - Japan Honour prize , ranking 24
Profound 
Lee Do Jae - Korea Honour prize , ranking 25
Green breeze in May 
Junichi Itakuta - Japan Honour prize , ranking 26
Tree crown 
Takechiko Honoki - JapanHonour prize , ranking 27
Deep Green 
Minako Hara - Japan 

 

 (Nguồn :thuysinh.org )