Cá đĩa

Kỹ thuật giúp cá dĩa vàng đẹp hơn

 Giải pháp tốt nhất cho những hồ đang nuôi dưỡng những  cá dĩa bồ câu .  Giảm…

Kỹ thuật sinh sản cá dĩa , cách cho cá dĩa đẻ

Thông thường chúng ta có thể nuôi cá đĩa bằng nước giếng, nước sông hay nước máy…